Privacyverklaring

Privacyverklaring van Urban Dansdagen / Stichting Sample Culture gevestigd Hurksestraat 19, Eindhoven. 

Urban Dansdagen verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in onze organisatie en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Urban Dansdagen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: 

-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Geboorteplaats
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
-IP-adres
-Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Urban Dansdagen verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. 

Waarom we uw gegevens nodig hebben 

Urban Dansdagen verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

-verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en hiervoor vragen wij uw toestemming; bij elke nieuwsbrief kunt u zich via een opt-out button afmelden. Uw gegevens worden dan uit onze lijst ontvangers van reclameboodschappen verwijderd.

-contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
-remarketing doelgroepen voor advertenties.

-u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, ook dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.

-Urban Dansdagen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we gegevens bewaren 

Urban Dansdagen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Daarnaast hanteren wij wettelijk verplichte bewaartermijnen zoals die voor de belastingdienst.

Delen met anderen 

Urban Dansdagen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Urban Dansdagen blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen van gegevens die direct van u verkregen zijn. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering op ieder moment sturen naar info@urbandansdagen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar of onzichtbaar maken. Urban Dansdagen zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging 

Urban Dansdagen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@urbandansdagen.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van Cookies

Urban Dansdagen gebruikt naast functionele en analytische cookies ook zgn. tracking cookies. Wij verwijzen hiervoor naar ons cookiebeleid. 

Wijzigingen 

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van juni 2021.