Open Your Mind

Open Your Mind is een dansbattle in het categorie experimental, in andere woorden: danscultuur voor de meest creatieve en uitgesproken characters uit de dans scene. Experimental is een culturele beweging die verder gaat dan urban. De dansontwikkeling van 21e eeuw veegt de grenzen tussen genres langzaam weg en precies daar biedt OYM een wedstrijdarena voor.